Col•lectiu Angelets de la Terra
        Creació Musical en Català
        de Catalunya Nord

Les artistes

LA RESKAPE - ROCK FESTIU

Tots anem a sortir

La Reskape

Gratuit

LA RESKAPE - ROCK FESTIU

La Victoria Cantant

La Reskape

Gratuit

LA RESKAPE - ROCK FESTIU

Es un país

La Reskape

Gratuit

COL•LECTIU ANGELETS DE LA TERRA

Músics de Catalunya Nord per la llengua

Coordinador Ramon Faura

Mail: ramon@angeletsdelaterra.com

Tel: 0033-668.898.271